Tervetuloa suomenluomupiiri.fi -sivustolle

Luonnonmukainen tuotanto, eli luomu on noussut viime vuosina yhä enemmän kuluttajien suosioon. Myös Eu:n tasolla tavoitteena on ollut lisätä luomutuotantoa niin Suomen tasolla kuin laajemminkin Euroopassa. Tähän on monia syitä, joista esimerkkeinä voidaan mainita erilaiset ympäristölle suotuisat tekijät, joita luomutuotanto eittämättä tukee.

Mitä luomuviljely on?

Luomumaatalouteen lasketaan niin luomueläintuotanto kuin luomuviljelykin. Luomuviljelyn periaatteisiin eivät kuulu mineraalilannoitteiden, eikä kasvinsuojeluaineiden käyttö. Näin ollen luomuviljelyssä on jouduttu kehittelemään erilaisia lannoitustapoja, jotka pohjautuvat ravinnekierrätykseen.

Biologinen luomutuotanto perustuu typensitojakasvien, kuten palkokasvien käyttöön. Myös karjanlantaa hyödynnetään omavaraisen rehuntuotannon ylläpitämiseksi. Lisäksi luomuviljelyssä käytetään viljelykierron systeemiä, jossa palkokasvit, kuten apilat sitovat tehokkaasti ilmakehästä typpeä. Tällä tavalla hyödynnettäessä biologista typensidontaa, vähenee tarvittavien muiden ravinteiden määrä. Viljelykierrolla voidaan samalla lisätä maassa olevan eloperäisen aineen määrää.

Kun on tutkittu luomuviljelyn aiheuttamaa haitallista typpikuormitusta vesistöihin, niin on havaittu, että luomuviljelyn aiheuttama typpikuormitus on vesistöille pienempi kuin tavallisessa viljelyssä. Erityisesti luomueläintilan aiheuttama typpikuormitus oli vähäistä johtuen luomueläintiloilla pääasiallisesti harjoitetusta nurmiviljelystä. Näin ollen voidaan todeta, että luonnomukaisen tuotannon aiheuttamat negatiiviset ympäristövaikutukset ovat verraten vähäiset. Voidaankin sanoa, että luomuviljelijöillä on tavoitteena tuottaa maataloustuotteita, jotka ovat tarkastelun kestäviä niin ekologisesti kuin eettisestikin.

Tervetuloa suomenluomupiiri.fi -sivustolle

Luomuruoka – eettinen valinta

Joskus luomuruokaa on pidetty kalliina. Kun otetaan kuitenkin huomioon sen tuotantokustannukset suhteessa luomutuotannon tuomiin ympäristöetuihin aivan globaalillakin tasolla, voidaan hintaa tarkastella uudessa valossa. Suomessa luomutuotantoa sitovat tiukat valvonnat. Valvonta ulottuu itse luomuviljelyyn, luonnonmukaisten tuotteiden valmistukseen, kuljetukseen sekä myyntiin saakka. Eu-lainsäädäntö sanelee ehdot luonnonmukaiselle tuotannolle. Luomupientuottajat kustantavat itse luomuvalvonnan.

Lisäkustannuksia tuottajille aiheuttavat muun muassa erilaiset luomueläintilalle soveltuvat luomurehut, jotka ovat hinnaltaan kalliimpia kuin tavallisessa maataloustuotannossa käytettävät rehut. Yleensä myöskin luonnonmukaisen viljelyn satomäärät ovat alhaisemmat kuin tavanomaisessa viljelyssä. Tältä pohjalta ajatellen luomuruokaa voidaan pitää kuluttajan arvo- ja valintakysymyksenä.

Luomupiirit

Usein luomutuottajan on vaikea löytää järkeviä myyntikanavia luomutuotteilleen. Sen vuoksi on perustettu erilaisia luomupiirejä, joissa luomun pientuottajat sekä asiasta kiinnostuneet kuluttajat voivat kohdata. Tässä luomutuotteiden myynti tapahtuu ilman välikäsiä, joten kaikki tuotteista tuleva rahallinen hyöty kohdistuu pientuottajalle. Tämä on erinomainen kanava hankkia tuoretta, ensiluokkaista luomulähiruokaa, ilman mittavia kuljetuskustannuksia. Luomumaidosta on esimerkiksi tehty tutkimuksia, joissa on osoitettu, että luomumaito sisältää runsaasti terveyteen suotuisasti vaikuttavia rasvahappoja. Tämä johtuu siitä, että luomussa olevat lehmät syövät kesäaikaan laitumella tuoreita nurmipalkokasveja, kuten puna-apilaa sekä varhaisruohoa. Tämän vuoksi luonnonmukaisesti tuotetut elintarvikkeet ovat sekä ympäristöystävällisiä että terveellisiä.