Luomuruuan tuotanto Suomessa

Luomuruuan eli luonnonmukaisesti tuotetun ruuan kysyntä kuten myös tarjonta on noussut huomattavasti ympäri maailmaa. Luomutuotteita tuodaan Suomeen muualta maailmasta, mutta niitä kasvatetaan myös meillä kotimaassa. Luomuruuan tuotantoa, valmistusta, kuljetusta ja myyntiä valvoo Suomessa Evira sekä Ely-keskus. Luomuruuan tuotanto on kalliimpaa tuottajalle, sillä luomuvalvonta on pakollista ja se on toimijoille maksullista.

Tilastotiedettä

Suomen pelloista noin 8,7% on luomuviljelyyn käytettävää peltoalaa. Vuonna 2012 Suomen koko viljasadosta oli 2,2% luomulaatuista ruokaa. Eniten luomua viljellään tällä hetkellä Kainuussa, Pohjois-Karjalassa, Ahvenanmaalla sekä Etelä-Savossa. Luomuruuan kysyntä on Suomessa tasaisessa nousussa, joten luvut kasvavat yhä. Esimerkiksi luomulaatuista jauhelihaa ei edes uskalleta mainostaa, sillä se loppuisi käsistä alta aikayksikön. Valio etsii jatkuvasti uusia luomumaidontuottajia. Toisin oli vielä muutama vuosi sitten, kun luomumaito sekoitettiin tavalliseen maitoon luomulaatuisen kysynnän puutteen vuoksi.

Onko luomuruoka terveellisempää?

Luomuruuan tuotanto Suomessa

Luomutuotteissa saa käyttää vain rajoitetusti lannoitteita sekä tuholaismyrkkyjä. Antibioottien käyttö on Suomessa kielletty. Tutkimukset osoittavat, että myöskin Suomessa tuotetussa luomuruuassa on enemmän elimistölle tärkeitä antioksidantteja ja vähemmän muun muassa harmillisia raskasmetalleja verrattuna tavallisilla menetelmillä viljeltyyn ruokaan. Kääntöpuolena luonnonmukaisesti tuotettu ruoka tarjoaa kuluttajalleen vähemmän seleeniä sekä D-vitamiinia. Tutkimusten perusteella ei siis voida suoraan väittää, että luomulaatuinen ruoka olisi terveellisempää, turvallisempaa tai ympäristöystävällisempää kuin tavallinen ruoka, mutta ainakin suunta on viljelyssä oikea.

Valtion tavoitteissa

Suomen kansalaiset eivät ole ainoita, joita luomuruoka kiinnostaa. Myös Suomen valtio haluaa tehdä Suomesta luomumaan ja tämä tavoite on kirjattu hallitusohjelmaankin. Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä vähintään puolet kaikista pelloista olisi luomutuotantoon käytettävää peltoalaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita ihan sitä, mitä ihmiset yleensä luomulla kuvittelevat. Suomessakaan pelloista ei ole tulossa villipeltoja, joilla lehmät kirmaavat ja tilastollisesti terveellisemmät kasvikset kasvavat. Luomuviljely on viljelyä siinä missä tavallinenkin viljely, mutta käytetyt menetelmät ja torjunta-aineet ovat jossain määrin luonnonmukaisempia. Myös maaperää kunnioitetaan luomuviljelyssä enemmän, mikä onkin käänteentekevä asia kasvisten laadussa: ravinnerikas maaperä tuottaa parhaimpia kasviksia, erityisesti jos kasvikset saavat kypsyä varsissaan kypsiksi saakka.

Luomumaitoa ei homogenoida

Luomuruuassa ja sen tuotossa on joitakin erityisen selkeitä eroja tavalliseen tapaan. Luomumaitoa ei homogenisoida seikä luomutuotteisiin lisätä säilöntäaineita. Suomessa luomutuotantoa ja luomutuotteiden valmistusta koskevat yleiset EU:n asettamat määräykset. Suomen kansallinen luomumerkki on vihreä aurinko, jonka tuotteille myöntää KTTK eli Kasvituotannon tarkastuskeskus. Monet muutkin yhdistykset asettavat luomutuotannolle omat rajoituksensa, kuten Luomuliitto sekä Biodynaaminen yhdistys. Jos tuote täyttää yhdistyksen ehdot, saa se silloin yhdistyksen leiman pakkaukseensa. Ehdot toimivatkin kuin pokerin säännöt: Jokaisen osallistujan täytyy tietää tarkasti, miten ne menevät.